بایگانی برچسب: کتاب اسرار فقر و غنی

کتاب اسرار فقر و غنی

کتاب اسرار فقر و غنی|| محمدرضا شایق

پاسخ این پرسش‌ها را در این کتاب بخوانید: فقر حقیقی چیست؟ محرومیت‌های بزرگ و خطرات غنی کدام است؟ راه نجات از فقر منفی کدام است؟ وصول به ثروت مادی و معنوی از چه راهی است؟ خطرات و آسیب‌های بزرگ غنی چیست؟ رمز موفقیت در فقر و غنی کدام است؟

توضیحات بیشتر »